Navigace

Obsah

Zprávy

Jan Matěj Rak - Prvomájový koncert v Blatné

Svazek obcí Blatenska společně s Farností Blatná Vás zvou na kytarový "Prvomájový koncert" Jana Matěje Raka.
Koncert se koná 1.5.2017 od 16,00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné celý text

ostatní | 18. 4. 2017 | Autor:

Březnový SOBáček

Březnové vydání SOBáčka s pořadovým č. 55 vyšlo. Ve správním území členských obcích si zajišťují distribuci obce. Dočtete se o dění v našich obcích, najdete pozvánky na připravované akce jistě Vás zaujmou mnohé zajímavosti z Blatenska. celý text

ostatní | 30. 3. 2017 | Autor:

Jednání VH SOB 28.3.2017

V úterý 28.3.2017 odpoledne se bude konat mimořádná Valná hromada SOB ve věci projednání dodatku smlouvy se SMO ČR. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor:

Soutěž - XIV. ročník "Příroda Blatenska"

SOB, ZUŠ Blatná a Město Blatná vyhlašují XIV. ročník soutěže v cyklu "Příroda Blatenska". Letošní téma Blatensko pohodové.
Podrobnosti v příloze. celý text

ostatní | 10. 3. 2017 | Autor:

Uzávěrka 3.3.2017 - březnové vydání SOBáčka

V pátek 3.3.2017 je uzávěrka příjmu příspěvků do březnového vydání SOBáčka. Pošlete své příspěvky, fotografie, pozvánky. Uděláte radost sobě, čtenářům i SOBě. celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor:

Dotace z OP ŽP

Realizace projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000264, se blíží do finále. V průběhu prvních dnů v únoru 2017 byly předávány nádoby na tříděný odpad členským obcím, které se do společného projektu SOBu zapojily (celkem o 29 obcí). Podrobnosti v záložce "Projekty nejen EU" celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor:

Jednání VH SOB 22.2.2017

Ve středu 22. února 2017 se bude konat jednání Valné hromady SOB. na programu jsou m.j. volby do Rady SOB a volba kontrolora SOB. Dále budou představitelům obcí předány informace k projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“.
celý text

ostatní | 14. 2. 2017 | Autor:

Záměr pronájmu restaurace - Milavy, Velká Turná

Obec Velká Turná vyhlašuje záměr pronajmout prostory: „Restaurace rychlého občerstvení s venkovním posezením a prodejnou potravin - v areálu ATC-Milavy (na hrázi rybníka Milavy)“ na dobu od 15.3.2017 do 31.12.2019.
Nabídky zasílejte do 2. 3. 2017 do 15:00 hod. adresu: Obec Velká Turná, OÚ Velká Turná čp. 41, 386 01 Strakonice.
Prohlídka prostorů k pronájmu je možná po tel. domluvě se správcem ATC-Milavy p. Šípkem, mob. 606 690 391.
Více v příloze.
celý text

ostatní | 3. 2. 2017 | Autor:

Lidé na Blatensku - rubrika za období 2010 - 2016

Zpravodaj Blatensko SOBě, živě a nově, který jsme si lidově nazvali SOBáček či SOBík, má i svou elektronickou podobu - menu v levém sloupci.
Rubriku o lidech přinášíme od roku 2010. Za tu dobu jste si mohli přečíst desítky rozhovorů nebo portrétů osobností, které jsou někdy více, jindy méně spjaty s Blatenskem. Že jich bylo skutečně tolik, o tom Vás přesvědčí následující přehled.
celý text

ostatní | 1. 2. 2017 | Autor:

Zahájení dalšího vzdělávání VU3V

Bude zahájen další semestr pro studenty VU3V v Blatné. Studentky a studenti z Blatenska se poprvé sejdou ve čtvrtek 2. února 2017 v 9,00 hodin ve velké klubovně Komunitního centra Blatná. Opět budou probíhat dva kurzy současně: „Cestování - co jste možná nevěděli“ a „České dějiny a jejich souvislosti“.
Další informace o studiu VU3V můžete získat buď na webové adrese www.e-senior.czu.cz nebo v kanceláři SOBu na telefonu 728 881 358. celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor:

Uzávěrka příspěvků do lednového SOBáčka 6.1.2017

V pátek je poslední den, kdy můžete poslat své příspěvky do lednového vydání SOBáčka. Posílejte i pozvánky na akce, které připravujete ve Vaší obci v období únor 2017 - březen 2017 a začátek dubna 2017. celý text

ostatní | 30. 12. 2016 | Autor:

Nový program obnovy mikroregionu schválen

Na jednání VH SOB byl schválen nový "Místní program obnovy mikroregionu na období 2017 - 2018", který je nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci např. z POV Jihočeského kraje pro rok 2017. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Jednání VH SOB 6.12.2016

Program jednání Valné hromady SOB byl velmi obsáhlý. Na jednání VH SOB navazovalo 2. setkání starostů v projektu CSS. Byl mj. projednán a schválen rozpočet SOBu na rok 2017, projednán a schválen "Místní program obnovy regionu na období 2017 - 2018", který je nezbytným podkladem pro podávání žádostí o dotace. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Žádost SOBu do OP ŽP - nákup kompostérů

SOB podal žádost o finanční podporu do 40. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Do projektu je zapojeno celkem 13 obcí ze SOBu. Jedná se o nákup 221 ks kompostérů o velikosti cca 400 litrů a celkem 832 ks kompostérů o velikosti cca 1050 litrů. Žádost byla zaregistrována. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Cena inzerce ve zpravodaji Blatensko SOBě

Od 1. ledna 2017 vstupuje v platnost nový ceník inzerce na stránkách našeho SOBáčka. Nejběžnější velikostí inzerátů jsou inzeráty na 1/4 strany A4 - za 800,- Kč, popř. na 1/8 strany A4 - za 400,- Kč. Více v příloze celý text

ostatní | 1. 12. 2016 | Autor:

Adventní akce Duhových Ještěrek

Duhové Ještěrky Vás srdečně zvou na "Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška", v pátek 9. 12. 2016 od 15,15 hodin na parkovišti u prodejny Elektro Jankovský.
Také pro Vás Duhové Ještěrky připravily Vánoční trhy a
Vánoční tvoření s dětmi, zámek Blatná, 10. 12. 2016 od 10,00 hodin.
Do třetice - přijďte se podívat na "Živý betlém", ke
kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
26. 12. 2016 od 16,00 hodin. Ve spolupráci s farností Blatná a Spolkem ze Starého Plzence.
celý text

ostatní | 1. 12. 2016 | Autor:

Rozvoj malých obcí - konference 6.12.2016

Svazek obcí Blatenska s finanční podporou MMR pořádá konferenci k předávání informací a dobré praxe s názvem "Rozvoj malých obcí". Konference se koná v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné, Nádražní ulice 661, prezence účastníků od 8,30 hod.
Podrobnosti, pozvánka přihláška v příloze. celý text

ostatní | 7. 11. 2016 | Autor:

Péče o památky - 15.11.2016 Lnáře

SOB připravil vzdělávací akci na téma, jak pečovat o památky, která se bude konat 15. listopadu od 9,00 h. ve Lnářích. Součástí vzdělávací akce je komentovaná prohlídka barokního kostela Nejsvětější Trojice ve Lnářích. Akce je finančně podpořena MMR. Podrobnosti v pozvánce. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:

7.11.2016 - Uzávěrka příjmů příspěvků do SOBáčka č. 53

V pondělí je poslední den, kdy mohou dopisovatelé zaslat své příspěvky do listopadového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 53. Pro čtenáře upozornění, že distribuci zajišťují obce ve svém správním území. celý text

ostatní | 19. 10. 2016 | Autor:

Účetnictví malých obcí - 13.12.2016

SOB připravil pro účetní malých obcí školení. Konat se bude v úterý 13. prosince 2016 ve velkém sále SOŠ Blatná, v Jezárkách 745. Lektor Ing. Jiří Lorenc. Podrobnosti v příloze včetně přihlášky. celý text

ostatní | 19. 10. 2016 | Autor:

Nový zákon o veřejných zakázkách - Blatná 29.11.2016

SOB a ŠOV společně připravují vzdělávací akci k novému zákonu o veřejných zakázkách. Konat se bude v úterý 29. listopadu 2016 v sále SOŠ Blatná. Lektor JUDr. Luboš Průša. Pozvánka s přihláškou v příloze. celý text

ostatní | 18. 10. 2016 | Autor:

29.9.2016 začíná VU3V v Blatné

Ve čtvrtek 29. září začíná dalšími kurzy zimní semestr AK 2016 - 2017 Virtuální univerzity 3. věku v Konzultačním středisku Blatná. Studentky VU3V se budou scházet každý čtvrtek v době 9 - 11 hodin ve velké klubovně Komunitního centra v Blatné. celý text

ostatní | 26. 9. 2016 | Autor:

Nová kniha "Povídání o důlních skřítcích"

Svazek obcí Blatenska vydal knihu Pavla Sučka "Povídání o důlních skřítcích Jakubovi, Janovi a Aloisovi z jižních Čech, ze zlatonosné oblasti mezi Kasejovicemi a Bělčicemi". Knihu lze zakoupit v kanceláři SOBu. celý text

ostatní | 8. 9. 2016 | Autor:

VH SOB a setkání starostů SOBu

Ve středu 21. září 2016 se uskuteční jednání Valné hromady SOB. Začátek 14,15 hod., velká zasedací místnost MěÚ Blatná. celý text

ostatní | 5. 9. 2016 | Autor:

Řemeslný trh v Blatné 4.9.2016

SOB ve spolupráci s Farností Blatná pořádá "Malý řemeslný trh" za kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, slavnostní zahájení v 10,,00 hod. celý text

ostatní | 29. 8. 2016 | Autor:
foto Petr Hroník, Bělčice

Stolní Kalendář SOB 2017

Tradiční stolní kalendář SOBu respektive členských obcí SOBu na rok 2017 je od srpna v prodeji: prodejna Papír a hračky, Alena Tomášková, tř. J. P. Koubka, Blatná; kancelář SOBu, Na Tržišti 727, Blatná nebo u některých členských obcí. celý text

ostatní | 4. 8. 2016 | Autor:
centra společných služeb 1

Centra společných služeb

SOB se stal smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR (= SMO) pro realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (nebo jen CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. celý text

ostatní | 4. 8. 2016 | Autor:
Růže z Blatenska, foto RV

Výstava "Proměny" - 13. ročník cyklu Příroda Blatenska

Svazek obcí Blatenska, Město Blatná, ZUŠ Blatná a CKVB připravují výstavu "Proměny". Jedná se o 13. ročník výstav nejen o přírodě a nejen o Blatensku.
Vernisáž je plánovaná na úterý 12. dubna 2016 od 16,00 hodin v přízemí budovy CKVB. Výstava potrvá do neděle 22.5.2016. Plakát z dílny Valentýna Horby najdete v příloze této celý text

ostatní | 30. 3. 2016 | Autor: