Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Jednání VH SOB 14.6.2017

Ve středu 14.6.2017 se bude konat jednání Valné hromady SOB. Na programu bude mj. projednání a schvalování závěrečného účtu za rok 2016 a informace o realizovaných projektech:
- doplnění sběru separovaných odpadů na území SOB
- zvyšování profesionalizace řízení SOB a obcí SOB
- nákup kompostérů pro občany členských obcí SOB.
celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor:

Setkání starostů obcí SOBu v projektu CSS

V rámci projektu se Svazem měst a obcí s názvem Centra společných služeb se ve středu 14. června 2017 bude konat setkání starostů členských obcí Svazku obcí Blatenska. Na programu bude mj. hodnocení probíhajícího projektu (realizace od 1.7.2016). celý text

ostatní | 15. 5. 2017 | Autor:

Kontakty na členské obce SOB

Byly aktualizovány kontaktní údaje na členské obce SOBu (ke dni 12.5.2017). Najdete v levém menu "členské obce". celý text

ostatní | 12. 5. 2017 | Autor:

Jan Matěj Rak - Prvomájový koncert v Blatné

Svazek obcí Blatenska společně s Farností Blatná Vás zvou na kytarový "Prvomájový koncert" Jana Matěje Raka.
Koncert se koná 1.5.2017 od 16,00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné celý text

ostatní | 18. 4. 2017 | Autor:

Březnový SOBáček

Březnové vydání SOBáčka s pořadovým č. 55 vyšlo. Ve správním území členských obcích si zajišťují distribuci obce. Dočtete se o dění v našich obcích, najdete pozvánky na připravované akce jistě Vás zaujmou mnohé zajímavosti z Blatenska. celý text

ostatní | 30. 3. 2017 | Autor:

Jednání VH SOB 28.3.2017

V úterý 28.3.2017 odpoledne se bude konat mimořádná Valná hromada SOB ve věci projednání dodatku smlouvy se SMO ČR. celý text

ostatní | 20. 3. 2017 | Autor:

Soutěž - XIV. ročník "Příroda Blatenska"

SOB, ZUŠ Blatná a Město Blatná vyhlašují XIV. ročník soutěže v cyklu "Příroda Blatenska". Letošní téma Blatensko pohodové.
Podrobnosti v příloze. celý text

ostatní | 10. 3. 2017 | Autor:

Uzávěrka 3.3.2017 - březnové vydání SOBáčka

V pátek 3.3.2017 je uzávěrka příjmu příspěvků do březnového vydání SOBáčka. Pošlete své příspěvky, fotografie, pozvánky. Uděláte radost sobě, čtenářům i SOBě. celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor:

Dotace z OP ŽP

Realizace projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů ve Svazku obcí Blatenska“, reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000264, se blíží do finále. V průběhu prvních dnů v únoru 2017 byly předávány nádoby na tříděný odpad členským obcím, které se do společného projektu SOBu zapojily (celkem o 29 obcí). Podrobnosti v záložce "Projekty nejen EU" celý text

ostatní | 21. 2. 2017 | Autor:

Jednání VH SOB 22.2.2017

Ve středu 22. února 2017 se bude konat jednání Valné hromady SOB. na programu jsou m.j. volby do Rady SOB a volba kontrolora SOB. Dále budou představitelům obcí předány informace k projektu „Doplnění sběru separovaných odpadů v SOB“.
celý text

ostatní | 14. 2. 2017 | Autor:

Záměr pronájmu restaurace - Milavy, Velká Turná

Obec Velká Turná vyhlašuje záměr pronajmout prostory: „Restaurace rychlého občerstvení s venkovním posezením a prodejnou potravin - v areálu ATC-Milavy (na hrázi rybníka Milavy)“ na dobu od 15.3.2017 do 31.12.2019.
Nabídky zasílejte do 2. 3. 2017 do 15:00 hod. adresu: Obec Velká Turná, OÚ Velká Turná čp. 41, 386 01 Strakonice.
Prohlídka prostorů k pronájmu je možná po tel. domluvě se správcem ATC-Milavy p. Šípkem, mob. 606 690 391.
Více v příloze.
celý text

ostatní | 3. 2. 2017 | Autor:

Lidé na Blatensku - rubrika za období 2010 - 2016

Zpravodaj Blatensko SOBě, živě a nově, který jsme si lidově nazvali SOBáček či SOBík, má i svou elektronickou podobu - menu v levém sloupci.
Rubriku o lidech přinášíme od roku 2010. Za tu dobu jste si mohli přečíst desítky rozhovorů nebo portrétů osobností, které jsou někdy více, jindy méně spjaty s Blatenskem. Že jich bylo skutečně tolik, o tom Vás přesvědčí následující přehled.
celý text

ostatní | 1. 2. 2017 | Autor:

Zahájení dalšího vzdělávání VU3V

Bude zahájen další semestr pro studenty VU3V v Blatné. Studentky a studenti z Blatenska se poprvé sejdou ve čtvrtek 2. února 2017 v 9,00 hodin ve velké klubovně Komunitního centra Blatná. Opět budou probíhat dva kurzy současně: „Cestování - co jste možná nevěděli“ a „České dějiny a jejich souvislosti“.
Další informace o studiu VU3V můžete získat buď na webové adrese www.e-senior.czu.cz nebo v kanceláři SOBu na telefonu 728 881 358. celý text

ostatní | 18. 1. 2017 | Autor:

Uzávěrka příspěvků do lednového SOBáčka 6.1.2017

V pátek je poslední den, kdy můžete poslat své příspěvky do lednového vydání SOBáčka. Posílejte i pozvánky na akce, které připravujete ve Vaší obci v období únor 2017 - březen 2017 a začátek dubna 2017. celý text

ostatní | 30. 12. 2016 | Autor:

Nový program obnovy mikroregionu schválen

Na jednání VH SOB byl schválen nový "Místní program obnovy mikroregionu na období 2017 - 2018", který je nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci např. z POV Jihočeského kraje pro rok 2017. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Jednání VH SOB 6.12.2016

Program jednání Valné hromady SOB byl velmi obsáhlý. Na jednání VH SOB navazovalo 2. setkání starostů v projektu CSS. Byl mj. projednán a schválen rozpočet SOBu na rok 2017, projednán a schválen "Místní program obnovy regionu na období 2017 - 2018", který je nezbytným podkladem pro podávání žádostí o dotace. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Žádost SOBu do OP ŽP - nákup kompostérů

SOB podal žádost o finanční podporu do 40. výzvy Operačního programu Životní prostředí. Do projektu je zapojeno celkem 13 obcí ze SOBu. Jedná se o nákup 221 ks kompostérů o velikosti cca 400 litrů a celkem 832 ks kompostérů o velikosti cca 1050 litrů. Žádost byla zaregistrována. celý text

ostatní | 20. 12. 2016 | Autor:

Cena inzerce ve zpravodaji Blatensko SOBě

Od 1. ledna 2017 vstupuje v platnost nový ceník inzerce na stránkách našeho SOBáčka. Nejběžnější velikostí inzerátů jsou inzeráty na 1/4 strany A4 - za 800,- Kč, popř. na 1/8 strany A4 - za 400,- Kč. Více v příloze celý text

ostatní | 1. 12. 2016 | Autor:

Adventní akce Duhových Ještěrek

Duhové Ještěrky Vás srdečně zvou na "Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška", v pátek 9. 12. 2016 od 15,15 hodin na parkovišti u prodejny Elektro Jankovský.
Také pro Vás Duhové Ještěrky připravily Vánoční trhy a
Vánoční tvoření s dětmi, zámek Blatná, 10. 12. 2016 od 10,00 hodin.
Do třetice - přijďte se podívat na "Živý betlém", ke
kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
26. 12. 2016 od 16,00 hodin. Ve spolupráci s farností Blatná a Spolkem ze Starého Plzence.
celý text

ostatní | 1. 12. 2016 | Autor:

Rozvoj malých obcí - konference 6.12.2016

Svazek obcí Blatenska s finanční podporou MMR pořádá konferenci k předávání informací a dobré praxe s názvem "Rozvoj malých obcí". Konference se koná v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné, Nádražní ulice 661, prezence účastníků od 8,30 hod.
Podrobnosti, pozvánka přihláška v příloze. celý text

ostatní | 7. 11. 2016 | Autor:

Péče o památky - 15.11.2016 Lnáře

SOB připravil vzdělávací akci na téma, jak pečovat o památky, která se bude konat 15. listopadu od 9,00 h. ve Lnářích. Součástí vzdělávací akce je komentovaná prohlídka barokního kostela Nejsvětější Trojice ve Lnářích. Akce je finančně podpořena MMR. Podrobnosti v pozvánce. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:

7.11.2016 - Uzávěrka příjmů příspěvků do SOBáčka č. 53

V pondělí je poslední den, kdy mohou dopisovatelé zaslat své příspěvky do listopadového vydání SOBáčka s pořadovým číslem 53. Pro čtenáře upozornění, že distribuci zajišťují obce ve svém správním území. celý text

ostatní | 19. 10. 2016 | Autor:

Účetnictví malých obcí - 13.12.2016

SOB připravil pro účetní malých obcí školení. Konat se bude v úterý 13. prosince 2016 ve velkém sále SOŠ Blatná, v Jezárkách 745. Lektor Ing. Jiří Lorenc. Podrobnosti v příloze včetně přihlášky. celý text

ostatní | 19. 10. 2016 | Autor:

Nový zákon o veřejných zakázkách - Blatná 29.11.2016

SOB a ŠOV společně připravují vzdělávací akci k novému zákonu o veřejných zakázkách. Konat se bude v úterý 29. listopadu 2016 v sále SOŠ Blatná. Lektor JUDr. Luboš Průša. Pozvánka s přihláškou v příloze. celý text

ostatní | 18. 10. 2016 | Autor:

29.9.2016 začíná VU3V v Blatné

Ve čtvrtek 29. září začíná dalšími kurzy zimní semestr AK 2016 - 2017 Virtuální univerzity 3. věku v Konzultačním středisku Blatná. Studentky VU3V se budou scházet každý čtvrtek v době 9 - 11 hodin ve velké klubovně Komunitního centra v Blatné. celý text

ostatní | 26. 9. 2016 | Autor:

Nová kniha "Povídání o důlních skřítcích"

Svazek obcí Blatenska vydal knihu Pavla Sučka "Povídání o důlních skřítcích Jakubovi, Janovi a Aloisovi z jižních Čech, ze zlatonosné oblasti mezi Kasejovicemi a Bělčicemi". Knihu lze zakoupit v kanceláři SOBu. celý text

ostatní | 8. 9. 2016 | Autor:

VH SOB a setkání starostů SOBu

Ve středu 21. září 2016 se uskuteční jednání Valné hromady SOB. Začátek 14,15 hod., velká zasedací místnost MěÚ Blatná. celý text

ostatní | 5. 9. 2016 | Autor:

Řemeslný trh v Blatné 4.9.2016

SOB ve spolupráci s Farností Blatná pořádá "Malý řemeslný trh" za kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, slavnostní zahájení v 10,,00 hod. celý text

ostatní | 29. 8. 2016 | Autor:
foto Petr Hroník, Bělčice

Stolní Kalendář SOB 2017

Tradiční stolní kalendář SOBu respektive členských obcí SOBu na rok 2017 je od srpna v prodeji: prodejna Papír a hračky, Alena Tomášková, tř. J. P. Koubka, Blatná; kancelář SOBu, Na Tržišti 727, Blatná nebo u některých členských obcí. celý text

ostatní | 4. 8. 2016 | Autor:
centra společných služeb 1

Centra společných služeb

SOB se stal smluvním partnerem Svazu měst a obcí ČR (= SMO) pro realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (nebo jen CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017. celý text

ostatní | 4. 8. 2016 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední